โดย {0}
logo
Jinxian Tian Tian Xing Pens Manufactory
ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์หลัก:ปากกาโลหะปากกา/คาร์บอนไฟเบอร์ปากกา/ปากกา,ปากกา USB
Patents Awarded (8)Total Staff (78)Total Floorspace (1,000㎡)Company Industry Experience(10 Year)